נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • הצהרת נגישות
 • נוסף לסל קניות:

מדפסות ברייל

 • חדש

  מדפסת TactPlus
 • INDEX BASIC-D
 • Everest D V5
 • Index BrailleBox
 • חדש

  FanFold-D V5
 • GEMINI Super
 • ארון אקוסטי למדפסת Everest
 • ארון אקוסטי למדפסת Basic