נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • הצהרת נגישות
 • נוסף לסל קניות:

תוכנות הגדלה

תוכנות הגדלה מאפשרות לכבד הראייה עבודה במחשב בסביבת Windows. התוכנה מגדילה את התצוגה, ממסך מלא ועד לחלקי מסך מוגדלים, בהתאמה להעדפות המשתמש. תוכנות ההגדלה מאפשרות בחירת צורת ההגדלה, קביעת הגדלות שונות אופקית ואנכית, שמירת תצורת התצוגה לכל יישום בנפרד, עקיבת סמן מלאה, התאמת צבעי התצוגה למניעת סינוור ועייפות העיניים, בחירת צורה, גודל וצבע של סמן העכבר וסמן המקלדת וכל אלו ועוד מגוון תכונות בהפעלה פשוטה וידידודית למשתמש.

 • USB

  סופרנובה USB הגדלה/הקראה
 • סופרנובה הגדלה והקראה
 • סופרנובה הגדלה