נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • הצהרת נגישות
 • נוסף לסל קניות:

טמסים כיתתיים- מצלמת קרוב/רחוק

 • חדש

  Clover Book
 • Transformer HD
 • Acrobat HD Ultra mini
 • חדש

  Magnilink Tab
 • magnilink Zip full HD 17
 • magnilink Zip full HD 13
 • magnilink premium S
 • TRANSFORMER