נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

טמסים שולחניים

 • Merlin HD OCR Elite
 • Acrobat HD Ultra mini
 • Acrobat HD Ultra
 • חדש!! הקראה בעברית 

  Da Vinci HD OCR
 • Videomatic VEO