נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • הצהרת נגישות
 • נוסף לסל קניות:

טמסים שולחניים

 • מאושר לשימוש בשבת

  טמ"ס נייח MERLIN ULTRA FULL HD
 • חדש!! הקראה בעברית ורוסית

  Da vinci Pro HD OCR
 • Merlin HD OCR Elite
 • Acrobat HD Ultra
 • Da Vinci HD OCR
 • Videomatic VEO