תקנון ביטול עסקה

תקנון ביטול עסקה

א. ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך הגילוי – לפי המאוחר מבניהם.

בטלפון- 09-9529366
במייל- tsr@tsr-gaash.com
פקס: 09-9529477

בדואר רשום לכתובת:
תשר אופטיקה געש
קיבוץ געש
מיקוד 60950

במשרדנו – אזור מסחרי קיבוץ געש
או דרך הקישור הייעודי בדף צור קשר

ב. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, למעט דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך ביניהם. המוצר יוחזר על חשבון הצרכן.

ג. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, או בשל אי אספקת המוצר במועד שנקבע, או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול, כספו של הצרכן יושב לו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, והמוצר יוחזר לבית העסק על חשבון החברה.

ד. המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית.

ה. לחברה יש זכות לתבוע את הצרכן בשל ירידה בערך המוצר כתוצאה מהרעה משמעותית

במצבו…

ו. החברה תמסור לצרכן עותק של הודעת הזיכוי שמסר העסק לחברת האשראי.

ז. סייגים לזכות ביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים פסידים, מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

ח. בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשייתה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך הגילוי לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

העסק רשאי לדרוש להציג תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, ובלבד שלא ידרוש ממנו הוכחה נוספת לשם מימוש זכות הביטול כאמור. “

ט. הצגת מסמך גילוי/ חשבוני