נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • נוסף לסל קניות:

INDEX EVEREST

תשר געש
972-9-9529366
tsr@gaash.co.il
INDEX EVERESTINDEX EVERESTINDEX EVERESTINDEX EVEREST
INDEX EVERESTINDEX EVERESTINDEX EVERESTINDEX EVEREST

INDEX EVEREST

 • הדפסה על נייר בדיד
 • אפשרות של הדפסה חד ודו-צדדית
 • מהירות הדפסה: 110 CPS
 • אורך נייר מרבי: 3.9" – 23.2"
 • רוחב נייר מרבי: 5.1" – 11.7"
 • נייר מומלץ: בין 120 ל-180 גרם
 • חיבור רשת, USB, סריאלי, Wi-Fi ,Bluetooth
 • התאמה להדפסה תחת Windows, Mac, Linux

מדפסות ברייל יוצרות רעש סביבתי ניכר ולכן נהוג להשתמש בארון משתיק קול.

קישור לוידאו המחשה