נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • הצהרת נגישות
 • נוסף לסל קניות:

פתרונות אלקטרונים לראיה ירודה

כבד ראיה הזקוק להגדלה חזקה יותר מזאת שמאפשרים אביזרים אופטיים (מגדלות, משקפיים טלסקופיים, מיקרוסקופיים, פריזמטיים) יכול להיעזר במכשיר אלקטרוני אשר מאפשר למשתמש פתרון נייד או נייח יסודי ונוח לצורך קריאה וכתיבה.
 • טמסים ניידים
 • טמסים שולחניים
 • טמסים כיתתיים- מצלמת קרוב/רחוק