נגישות
 • ניווט בעזרת מקלדת
 • התאמה לעוורי צבעים (גווני שחור/לבן)
 • התאמה לכבדי ראיה (צבעוניות הפוכה)
 • פונט נגיש
 • AAA
 • ביטול הנגישות (תצוגה רגילה)
 • הצהרת נגישות
 • נוסף לסל קניות:

טמסים ניידים

 • חדש

  Clover 6
 • טמ"ס נייד VISIOLUX DIGITAL 12
 • מאושר לשימוש בשבת

  CLOVER 7S
 • יבואן רשמי

  5'' CLOVER
 • מאושר לשימוש בשבת

  CLOVER 10" HD
 • AMIGO HD
 • I-LOVIEW
 • PEBBLE HD